Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u Školskoj shemi

26.06.2017

KLASA: 320-01/17-08-05-05/0001

URBROJ: 343-0900/01-17-001

U Zagrebu, 30. svibnja 2017. godine

 

Na temelju članka 9. stavak 1. Pravilnika o provedbi Školske sheme (Narodne novine broj 50/17) Agencija za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) objavljuje:

JAVNI POZIV

ZA ISKAZ INTERESA ŠKOLA ZA  SUDJELOVANJE U ŠKOLSKOJ SHEMI

 

NAZIV I SVRHA MJERE

Republika Hrvatska od 2013. godine po principima Europske unije provodi Školsku shemu  kao mjeru koja treba kod učenika u osnovnim i srednjim školama

promovirati zdrave prehrambene navike s ciljem povećanja udjela voća i povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda u svakodnevnoj prehrani kako bi se spriječila debljina i bolesti uzrokovane neadekvatnom prehranom u dječjoj dobi,
oblikovati prehrambene navike djece i ograničiti unos hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli,
omogućiti školskoj djeci dodatni obrok svježeg voća ili povrća, mlijeka ili mliječnih proizvoda.

Školska shema se provodi jednako na čitavom teritoriju Republike Hrvatske od 1. kolovoza 2017. do 31. srpnja 2018. godine.

Cilj je kroz Školsku shemu podići razinu svijesti o važnosti voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda u pravilnoj prehrani.

U okviru Školske sheme voće, povrće, mlijeko i mliječni proizvodi ponuditi će se učenicima kao zaseban obrok neovisno od obroka u okviru školske prehrane, kontinuirano kroz cijelu školsku godinu.

Voće i povrće ponuditi će se učenicima u osnovnim i srednjim školama,  a mlijeko i mliječni proizvodi ponuditi će se učenicima u osnovnim školama.

 

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je iskaz interesa osnovnih i srednjih škola za sudjelovanje u Školskoj shemi.

 

PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja na javnom pozivu za iskaz interesa za sudjelovanje u Školskoj shemi imaju:

-sve osnovne škole u Republici Hrvatskoj za raspodjelu mlijeka i mliječnih proizvoda koje se nalaze na spisku dostavljenom od Ministarstva nadležnog za znanost i obrazovanje

-sve osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj za raspodjelu voća i povrća koje se nalaze na spisku dostavljenom od Ministarstva nadležnog za znanost i obrazovanje

 

ROK ZA ISKAZ INTERESA

Rok za iskaz interesa škola za sudjelovanje u Školskoj shemi je 30. lipnja 2017. godine.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Podnositelji zahtjeva su dužni dostaviti popunjeni „Zahtjev za odobravanje podnositelja Zahtjeva za raspodjelu voća i povrća i /ili mlijeka i mliječnih proizvoda“ (u daljnjem tekstu: Zahtjev) iz Priloga II. Pravilnika o provedbi Školske sheme (Narodne novine 50/17) (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

 

OCJENJIVANJE ZAHTJEVA

U obzir će se uzimati pravovremeni i potpuni zahtjevi osnovnih i srednjih škola koje se nalaze na spisku škola koje mogu sudjelovati u Školskoj shemi dostavljenom od Ministarstva nadležnog za znanost i obrazovanje.

Najkasnije do 20. lipnja 2017. godine Agencija za plaćanja će na mrežnoj stranici (www.apprrr.hr) objaviti spisak škola koje mogu sudjelovati u Školskoj shemi s brojem učenika po školi te će se dana 07. srpnja 2017. godine na mrežnoj stranici www.apprrr.hr Agencije za plaćanja:

a) objaviti upotpunjeni spisak škola koje mogu sudjelovati u Školskoj shemi s brojem učenika po školama i

b) procijenjeni iznos potpore po školi prema broju učenika koji mogu sudjelovati u Školskoj shemi.

 

DOSTAVA ZAHTJEVA

Zahtjev sa iskazom interesa za raspodjelu voća i povrća, mlijeka i/ili mliječnih proizvoda dostavljaju se u jednom primjerku, isključivo u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom podnositelja prijave napisanom na poleđini, isključivo preporučenom poštom s povratnicom, s točno naznačenim datumom i vremenom (dan, sat, minuta i sekunda) slanja na adresu:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju,

Ulica grada Vukovara 269/d, 10000 Zagreb,

s naznakom:

»Javni poziv za sudjelovanje u Školskoj shemi«.