Poziv vlasnicima odnosno korisnicima građevina u kojima se nalazi azbest

28.06.2017

Na temelju odredbe članka 30. stavka 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest („Narodne novine“, broj 69/16.) i članka 47. Statuta Grada Kastva („Službene novine PGŽ“ broj 26/09 i 13/13), a nakon razmatranja na 1. Kolegiju gradonačelnika, gradonačelnik Grada Kastva Matej Mostarac dana 26. lipnja 2017. godine donosi

 

Poziv vlasnicima odnosno korisnicima građevina u kojima se nalazi azbest

 

Pozivaju se vlasnici odnosno korisnici građevina u kojima se nalazi azbest, da sukladno članku 18. stavku 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest („Narodne novine“, broj 69/16.) dostave podatke o lokaciji građevine, procjeni količine, vrste i statusu materijala za kojeg je izvjesno da će postati azbestni otpad.

 

Podaci se dostavljaju na propisanom obrascu koji se nalazi u prilogu ovoga Poziva te je dostupan na službenim Internet stranicama Grada Kastva (www.kastav.hr) ili se može preuzeti u službenim prostorijama Grada Kastva, Zakona kastafskega 3, 51215 Kastav u uredovno vrijeme za stranke.

 

Ispunjeni obrazac dostavlja se na jedan od sljedećih načina:

- osobno u pisarnicu Grada Kastva

- putem pošte na Grad Kastav, Zakona kastafskega 3, 51215 Kastav

- mailom na info@kastav.hr

- faksom na 051/ 691 454

 

Prikupljeni podaci dostavit će se Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU), a sve s ciljem planiranja sustava gospodarenja građevnim otpadom koji sadrži azbest.

 

Napomena: Dostava podataka temeljem propisanog obrasca ne obvezuje vlasnike odnosno korisnike na zbrinjavanje azbestnog otpada.

 

Sve potrebne informacije mogu se dobiti putem telefona na 051/ 688 206 ili 688 211 ili mailom na kresimir.vidovic@kastav.hr.

 

Ovaj poziv objavit će se na Internet stranici Grada Kastva.

 

KLASA: 351-02/17-01/09  

URBROJ: 2170-05-09/2-17-1

 

 

                                                                                                                                                                                                   Gradonačelnik

                                                                                                                                                                                                   Matej Mostarac