Poziv za podnošenje prijedloga komunalnih prioriteta za 2018. godinu

12.07.2017

Pozivaju se građani Grada Kastva, ovlašteni predstavnici suvlasnika stambeno-poslovnih zgrada i udruge građana da podnesu  prijedloge za uređenje i održavanje objekata komunalne infrastrukture radi izrade Prijedloga plana komunalnih prioriteta za 2018. godinu.

 

Prijedlozi se primaju do 7. kolovoza 2017. godine.

 

Prijedlozi se dostavljaju mjesnim odborima (na adresu sjedišta mjesnog odbora) a u slučaju nemogućnosti mogu se dostaviti Upravnom odjelu Ureda Gradonačelnika, uz naznaku kojem je mjesnom odboru upućen prijedlog.

 

Predlagati se mogu manji komunalni zahvati ili akcije kao: izgradnja ili uređenje dječjih igrališta, uređenje zelenih površina, uređenje parkirališta, izgradnja ili postava autobusnih čekaonica, izgradnja ili postava javne rasvjete, izgradnja kolnika, nogostupa ili asfaltiranje nerazvrstanih cesta, uređenje prometne signalizacije na cestama, sanacija divljih odlagališta.

 

Vijeća mjesnih odbora će na temelju dostavljenih akcija izraditi Prijedlog programa odnosno utvrditi prioritete u rješavanju koji će po usvajanju na Gradskom vijeću činiti sastavni dio Plana uređenja i održavanja objekata komunalne infrastrukture na području mjesnih odbora u 2018. godini.

 

Prijedlozi za uređenje i održavanje objekata komunalne infrastrukture (mali komunalni zahvati/akcije) se dostavljaju na sljedeće adrese:

-Mjesni odbor Kastav, Zakona kastafskega 3, Kastav,  e-mail mo.kastav@kastav.hr

-Mjesni odbor Brnčići, Brnčići 66, Kastav, e-mail mo.brncici@kastav.hr

-Mjesni odbor Rešetari, Zakona kastafskega 3, e-mail mo.resetari@kastav.hr

-Mjesni odbor Spinčići, Spinčići 47, Kastav,  e-mail mo.spincici@kastav.hr

-Mjesni odbor Rubeši, Rubeši 65, Kastav, e-mail mo.rubesi@kastav.hr.