Radno mjesto KOMUNALNI REDAR - Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti 09.08.2017.