Nova prometna koncepcija u Gradu Kastvu

23.08.2017

Dana 23. kolovoza 2017. godine puštena je u promet preregulirana prometnica od groblja u Kastvu do starog raskrižja Belići.

Bit preregulacije je, da se nekad dvosmjernu prometnicu koja je predstavljala glavni prilaz staroj jezgri grada Kastva kao i glavnu poveznicu Viškova i Matulja, ovim prometnim rješenjem pretvara u jednosmjernu prometnicu.

Za ovakvo rješenje ima više razloga. Prvi je taj da se izgradnjom i dovršenjem prometnice 233 i novog kružnog raskrižja Belići dobila nova glavna prometnica kroz Kastav, te je ova postojeća izgubila svoj značaj. Drugi razlog je taj što ova prometnica prolazi neposredno uz školu, dječji vrtić i sportsku zonu. Na tom području događa se veliki pješački promet i to pretežito djece, te je bilo potrebno umiriti promet u cijeloj zoni. Stoga je ova prometnica uz umirivanje prometa, ukidanjem jednog prometnog traka, dobila četrdesetak novih prijeko potrebnih parkirnih mjesta kao i novo autobusno ugibalište. Sada djeca pri iskrcaju i ukrcaju u autobuse ne moraju prelaziti cestu kako bi došli do škole.

Ovo prometno rješenje je dobilo sve potrebne suglasnosti od nadležnih tijela i to: MUP, Autotrolej te ŽUC PGŽ.

Grad Kastav je za dovršenje ove investicije putem javnog nadmetanja odabrao dva izvođača i to za građevinske radove tvrtku Goran Graditeljstvo iz Delnica te za horizontalnu i vertikalnu signalizaciju tvrtku Futura Trade iz Lovrana. Ugovoreni iznosi su bili 230 000 kuna za građevinske radove te 49 000 za vertikalnu i horizontalnu signalizaciju.

Ovaj projekt predstavlja dovršetak velikih prometnih pravaca u centralnom dijelu Kastva kao i značajno unaprjeđenje prometne situacije u Kastvu.

Za budućnost od velikih projekata u prometnu infrastrukturu preostaje izgradnja nedostajajućeg dijela prometnica 233 do spoja na Srdoče, gdje se već radi na otkupu potrebnog zemljišta, te rekonstrukciju županijske prometnice prema Viškovu, na kojoj se u suradnji sa ŽUC PGŽ, već radi na izradi projektne dokumentacije i ishodovanja potrebnih dozvola.