Poziv roditeljima učenika prvih razreda koja su upisana u prvi rared osnovnih škola izvan područja Grada Kastva

31.08.2017

Temeljem Zaključka Gradonačelnika (KLASA:  022-05/17-03/01, URBROJ: 2170-05-02/9-17-257, od 30. kolovoza 2017.), objavljuje se:

 

POZIV

za dodjelu „poklon bona prvašićima“

 

Pozivaju se roditelji čija su djeca upisana u prvi razred osnovnih škola izvan područja Grada Kastva u školskoj godini 2017/2018., a imaju prebivalište na području Grada Kastva, da radi ostvarivanja prava na dodjelu „poklon bona prvašićićma“ dostave sljedeću dokumentaciju:

- uvjerenje o prebivalištu  na području Grada Kastva – za učenika
- potvrdu škole o upisu
- ispunjen obrazac – u prilogu

Dokumentaciju je potrebno dostaviti u Upravu Grada Kastva, Zakona kastafskega 3, Kastav.

 

Napomena: Javni poziv se ne odnosi na djecu upisanu u Osnovnu školu “Milan Brozović”Kastav, s  obzirom da za njih škola dostavlja potrebnu dokumentaciju.