II. ČA-čitalnica - hodogram za 23. rujna 2017. godine

20.09.2017

Poštovani sudionici II. Ča-čitalnice objavljujemo hodogram za II. ČA-čitalnicu u subotu 23. rujna 2017.

Mole se sva djeca da donesu sa sobom popunjenu suglasnost roditelja koja se nalazi u prilogu.