Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Kastva za razdoblje od 2017. do 2022.

5.10.2017

                         

          REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

            G R A D  K A S T A V

 

Temeljem odredbi članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17), Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Kastva

 

o  b  j  a  v  l j  u  j  e

JAVNI UVID

 

- u Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Kastva za razdoblje od 2017. do 2022. godine koji započinje dana 09. listopada  2017. godine, a završava 09. studenog 2017. godine.

 

Za vrijeme trajanja javnog uvida, za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u izloženi Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Kastva za razdoblje od 2017. do 2022. godine u prostorijama Uprave Grada Kastva, Zakona kastafskega 3 i to ponedjeljkom, četvrtkom i petkom u vremenu od 8,00 do 11,00 sati, utorkom od 13,00 do 17,00 sati i srijedom od 12,00 do 15,00 sati.

 

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Kastva za razdoblje od 2017. do 2022. godine stavlja se na uvid na mrežne stranice Grada Kastva.

 

Primjedbe i prijedlozi na nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Kastva za razdoblje od 2017. do 2022. godine mogu se za vrijeme trajanja javnog uvida:

- upisati u Knjigu prijedloga i primjedbi koja se nalazi uz izloženi Nacrt Plana na mjestu javnog uvida,

- uputiti u pisanom obliku na adresu: Grad Kastav, Zakona kastafskega 3, 51215 KASTAV.

 

Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja ili nisu dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnom uvidu.

 

Upravni odjel za prostorno uređenje,

          komunalni sustav i zaštitu okoliša