Ispravak javnog natječaja za prijam u službu na radno mjesto tajnica u Uredu Gradonačelnika – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

9.10.2017

KLASA: 112-01/17-01/09

URBROJ: 2170-05-09/2-17-4

Kastav,  04. listopada 2017. godine

 

ISPRAVAK JAVNOG NATJEČAJA

 

za prijam u službu na radno mjesto Tajnica u Uredu Gradonačelnika - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca

 

1. Tekst javnog natječaja (KLASA: 112-01/17-01/09, URBROJ: 2170-05-02/14-17-2) objavljenog u Narodnim novinama br. 97/2017 od 29.09.2017. ispravlja se u sljedećem dijelu:

dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima od najmanje jedne godine (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje odnosno elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),“

 

na način da glasi:

 

dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima od najmanje tri godine (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje odnosno elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),“

 

2. Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave ispravka natječaja u Narodnim novinama.

3. U ostalom dijelu tekst javnog natječaja ostaje nepromijenjen.

 

Pročelnica

Biljana Maljković Jakovac, mag.oec.