IZVJEŠĆE O PROVJERI FORMALNIH UVJETA I VAŽEĆIH KANDIDATURA ZA ČLANOVE I ZAMJENIKE ČLANOVA SAVJETA MLADIH

16.10.2017

IZVJEŠĆE O PROVJERI FORMALNIH UVJETA I VAŽEĆIH KANDIDATURA ZA ČLANOVE I ZAMJENIKE ČLANOVA SAVJETA MLADIH.