Zaključak o dodjeli stipendija učenicima srednjih škola u školskoj 2017/2018. godini.

31.10.2017

KLASA: 022-05/17-03/01

URBROJ: 2170-05-02/9-17-314

Kastav,  31. listopada 2017.g.

 

            Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 47. Statuta Grada Kastva (Službene novine PGŽ broj 26/09 i 13/13) Gradonačelnik  Grada Kastva donio je, dana 31. listopada 2017. godine  slijedeći                                                                  

ZAKLJUČAK

 

I. U školskoj godini 2017/2018. dodijelit će se prema Kriterijima za stipendiranje nadarenih učenika za školsku  2017/2018. godinu deset stipendija učenicima i to:

Antoneli Doko, učenici 4. razreda Glazbene škole Ivana Metetića Ronjgova Rijeka,
Brunu Pogoreliću, učeniku 4. razreda Srednje škole za elektrotehniku i računalstvo,
Andriji Despotoviću, učeniku 2. razreda Salezijanske klasične gimnazije,
Maji Jurić, učenici 3. razreda Prve riječke hrvatske gimnazije,
Joelu Aničiću, učeniku 3. razreda Prve riječke hrvatske gimnazije,
Ivoni Žuža, učenici 2. razreda Gimnazije Andrije Mohorovičića Rijeka,
Dorotei Čučak, učenici 2. razreda Prve riječke hrvatske gimnazije,
Luciji Hadrović-Pavišić, učenici 4. razreda Prve riječke hrvatske gimnazije,
Davidu Rumori, učeniku 2. razreda Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka,
Ivanu Sinčiću, učeniku 4. razreda Gimnazije Andrije Mohorovičića Rijeka.

 

II. U školskoj godini 2017/2018. dodijelit će se prema Kriterijima za stipendiranje redovnih učenika za školsku godinu 2017/2018. sedam stipendija učenicima  i to:

Gei Lukšić, učenici 3. razreda Gimnazije Andrije Mohorovičić Rijeka,
Hope Zubak, učenici 3. razreda Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci,
Kristini Sulejman, učenici 3. razreda Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka,
Marini Rončević, učenici 4. razreda Prve riječke hrvatske gimnazije,
Hani Tomulić, učenici 3. razreda Prve riječke hrvatske gimnazije,
Loreni Jakus, učenici 5. razreda Medicinske škole u Rijeci,
Ana Mariji Perčić, učenici 3. razreda Medicinske škole u Rijeci.

 

III. U školskoj godini 2017/2018. dodijelit će se prema Kriterijima za dodjelu sportskih stipendija učenicima za školsku godinu 2017/2018. tri sportske  stipendije učenicima i to:

Tei Ostojić, učenici 2. razreda Medicinske škole u Rijeci,  članici Karate kluba “Kastav”,
Lucii Battaia, učenici 2. razreda Salezijanske klasične gimnazije, članici Karate kluba “Zameta”,
Petru Hrgoviću, učeniku 2. razreda Gimnazije Andrije Mohorovičića Rijeka.

 

IV. Učenička stipendija za školsku 2017/2018. godinu iznosit će 600,00 kuna mjesečno, a pravo na stipendiju teče od  01. 09. 2017. godine.

V.  Zadužuje se Upravni odjel za opće, pravne i poslove lokalne samouprave pripremiti ugovore o stipendiranju iz točke I. , II. i III. ovog Zaključka, te organizirati svečano potpisivanje istih.