Kastavka mjeseca listopada - Dina Dežmar

22.11.2017

Kastavka mjeseca listopada je učiteljica Dina Dežmar. Povodom svjetskog dana učitelja koji se obilježava početkom mjeseca listopada, Primorsko-goranska županija dodijelila je našoj Kastavki nagradu za najuspješniju odgojno-obrazovnu djelatnicu.

Dina Dežmar tijekom trinaestogodišnjeg rada u odgojno-obrazovnom sustavu aktivno i kontinuirano sudjeluje u unapređivanju odgojno-obrazovnog procesa kroz osmišljavanje programa, razrednih i školskih projekata, suradnje s roditeljima te uključivanjem lokalne zajednice u život i rad škole. Od 2008. godine zaposlena je u Centru za odgoj i obrazovanje Rijeka, kao učitelj defektolog u razrednoj nastavi.

Tijekom 2008.g. bila je član Radne skupine za izradu kurikulum za osobe sa značajno sniženim intelektualnim sposobnostima čiji su prijedlozi bili predstavljeni Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa.

Kroz razgovor s Dinom Dežmar saznali smo kako se redovito stručno usavršava te sudjeluje i izlaže svoja znanja i iskustva na stručnim skupovima i simpozijima, županijskim stručnim vijećima i stručnim aktivima škole te vodi radionice za roditelje.

Istaknula je da je bila voditeljica Vijeća roditelja, članica školskog tima za kvalitetu, koordinatorica provedbe nacionalnih i međunarodnih projekata škole, jedna od koordinatorica UNICEF-ovog projekta Škole za Afriku, jedna od voditeljica školskih projekata Zelena vrata znanja I i II te Vrtionica u sklopu kojih je dio školskog betonskog dvorišta pretvoren u eko vrt s pripadajućom učionicom na otvorenom.

Čestitamo na uspješnom radu i postignutim rezultatima!

 

Zbog bolesti Dine Dežmar, nismo bili u mogućnosti snimiti kratki video te joj želimo brzo ozdravljenje.