Obrazac - ZAHTJEV ZA PREKOP JAVNO-PROMETNE ILI DRUGE JAVNE POVRŠINE