Konstituiran Savjet mladih Grada Kastva

29.12.2017

U petak, 22.12.2017.g., na konstituirajućoj sjednici 5. saziva Savjeta mladih Grada Kastva, za predsjednicu Savjeta izabrana je Patricia Meandžija, a za podpredsjednika Savjeta Luka Berač.