Javna objava o pokretanju postupka utvrđivanja napuštenih grobnih mjesta

20.02.2018