Financijski izvještaj za 2017.godinu za člana predstavničkog tijela lokalne samouprave – Marin Rančić