Javna objava upisa djece u Dječji vrtić Vladimir Nazor za pedagošku 2018/2019. godinu

3.04.2018

Na temelju članka 4. Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Vladimir Nazor (u daljnjem tekstu Pravilnik) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vladimir Nazor objavljuje JAVNU OBJAVU UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR ZA PEDAGOŠKU 2018./2019. GODINU.