Obavijest o javnoj raspravi o podacima za Osnovu gospodarenja za GJ "Lužina"

6.04.2018

Hrvatske šume d.o.o. obavještavaju da će se dana 10. travnja 2018. godine od 10 do 12 sati u prosotrijama Šumarije Rijeka (Zanonova 1, Rijeka) održati javni uvid i javna rasprava o podacima za Osnovu gospodarenja za GJ "Lužina".

U navedenom šumsko gospodarskom planu propisano je gospodarenje šumama na predmetnom području (utvrđena je drvna zaliha i prirast, propisana sječiva masa, radovi biološke obnove šuma, izgradnja cesta, gospodarenje s divlječi, korištenje nedrvnih proizvoda i sl.).