Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti - Javni natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša