Poziv građanima na druženje s predstavnicima mjesnih odbora

10.07.2018

Dana 14.07.2018. (subota) od 14.00 sati na jogu Jurčići (Šporova Jama), MO Kastav, MO Rubeši i MO Spinčići organiziraju druženje s građanima. Pozivaju sve građane da se odazovu, popričaju sa članovima MO vezano za komunalne i druge probleme na njihovom području te kasnije ostanu na prigodnoj zakusci.