Poziv za podnošenje prijedloga komunalnih prioriteta za izradu Proračuna Grada Kastva za 2019. godinu

10.07.2018

Grad Kastav je 10. srpnja 2018. godine objavio Poziv za podnošenje prijedloga komunalnih prioriteta za izradu proračuna Grada Kastva za 2019. godinu te projekcija proračuna za 2020. i 2021. godinu.

Pozivaju se građani Grada Kastva, ovlašteni predstavnici suvlasnika stambeno-poslovnih zgrada i udruge građana da do 31.kolovoza 2018. godine dostave svoje prijedloge komunalnih zahvata ili akcija za koje procjenjuju da su potrebni ili da će im život učiniti boljim!