Poziv za dodjelu „poklon bona prvašićima“ osnovnih škola izvan područja Grada Kastva

6.09.2018

POZIV
za dodjelu „poklon bona prvašićima“

 

Pozivaju se roditelji čija su djeca upisana u prvi razred osnovnih škola izvan područja Grada Kastva u školskoj godini 2018./2019., a imaju prebivalište na području Grada Kastva,  da radi ostvarivanja prava na dodjelu „poklon bona prvašićićma“ dostave slijedeću dokumentaciju:

  • uvjerenje o prebivalištu  na području Grada Kastva – za učenika
  • potvrdu škole o upisu
  • ispunjen obrazac – u prilogu

Dokumentaciju je potrebno dostaviti u Upravu Grada Kastva, Zakona kastafskega 3, Kastav

 

Napomena: Javni poziv se ne odnosi na djecu upisanu u Osnovnu školu “Milan Brozović” Kastav, s  obzirom da za njih škola dostavlja potrebnu dokumentaciju.