Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Kastva za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine