Ti si bitan, zato si pitan! - Anketa Savjeta mladih Grada Kastva

16.10.2018

Savjet mladih Grada Kastva savjetodavno je tijelo kastavskog Gradskog vijeća zaduženo za promicanje i zagovaranje prava, potreba i interesa mladih u Kastvu. Prema važećim propisima, mladim se ljudima smatraju sve osobe u dobi od 15 do 30 godina.

Cilj je ove ankete otkriti koje su potrebe mladih ljudi u Kastvu. Želimo prikupiti što je moguće više mišljenja te tako stvoriti rang listu prioriteta za mlade Kastavke i Kastavce. Anketa je, naravno, anonimna!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGPbNzuwJBzMPq_5jmKH2sOMJzFEPrhEJM0BcSYvOYUMLyUA/viewform