Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Primorsko - goranske županije

18.10.2018

Primorsko-goranska županija objavila je 14. listopada 2018. godine Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Primorsko-goranske županije. Prijedlozi kandidatura se mogu predati najkasnije do 13. studenog 2018. godine.

U prilogu se nalazi tekt Javnog poziva i obrasci.