Potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava - "KASTAFSKI VRTIĆ - CJELODNEVNI RAD"

 

 

www.strukturnifondovi.hr

 

POZIV: Unapređenje  usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

NAZIV PROJEKTA: Kastafski vrtić - cjelodnevni rad (UP.02.2.2.08.0011)

KORISNIK PROJEKTA: Grad Kastav

PROJEKTNI PARTNER: Dječji vrtić Vladimir Nazor

TRAJANJE PROJEKTA: 28 mjeseci

VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.870.750,15 kuna (85% sredstva Europske unije; 15% sredstva Državnog proračuna Republike Hrvatske)

Posredničko tijelo razine 1 (PT 1): Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Posredničko tijelo razine 2 (PT 2): Hrvatski zavod za zapošljavanje

 

Grad Kastav i Dječji vrtić Vladimir Nazor ponudit će roditeljima unaprijeđene usluge za djecu vrtićke dobi kroz projekt „KASTAFSKI VRTIĆ-CJELODNEVNI RAD“. Projektom će se kroz novu organizaciju rada vrtića pružiti unaprijeđena usluga roditeljima koji zbog zahtjeva svog radnog mjesta imaju potrebu za proširenim radnim vremenom vrtića i doprinijeti usklađivanju obaveza poslovnog i obiteljskog života. Djeci će biti pružena unaprijeđena usluga, dostupna u skladu sa stvarnim potrebama djece i njihovih roditelja, što će unaprijediti i razvojne mogućnosti i poboljšati socijalizaciju djece. Usluga smjenskog rada pružat će se u 2 vrtićke grupe u kojima djeca mogu boraviti od 06:00 do 21:30 sati, u skladu s radnim vremenom roditelja. Djeca će i dalje provoditi maksimalno 10 sati u vrtiću no sudjelovat će u programima u skladu sa potrebama organizacije rada roditelja.

U svrhu ovakve organizacije rada, u Dječjem vrtiću Vladimir Nazor zaposlit će se četiri odgojitelja na puno radno vrijeme te kuharica i spremačica na pola radnog vremena. Postojeće i novozaposleno stručno osoblje vrtića sudjelovat će u edukacijama za jačanje stručnih kompetencija s fokusom na poboljšanje komunikacije i interakcije s djecom te na poticanje kreativnosti kao razvojne kategorije. Dječji vrtić Vladimir Nazor opremit će se novom didaktičkom opremom za vanjski prostor te didaktičkom opremom za unutrašnji prostor. Projektom je predviđena i promotivna kampanja koja uključuje pripremu promotivnih materijala te informiranje javnosti o projektu putem medija.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Grada Kastva.