Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja (UPU5) za dio građevinskog područja naselja Kastav oznake N1-2a, N1-2b i N1-2d, Pavletići-Žegoti-Bani