Ministarstvo turizma je objavilo Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava OPG-ima i malim gospodarskim subjektima

31.01.2019

Ministarstvo turizma je 28. siječnja objavilo JAVNI POZIV za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva.


Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz potporu ulaganjima u povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata, razvoj posebnih oblika turizma, razvoj novih i inovativn ih turističkih proizvoda,te održivi razvoj, a provodi se kroz Mjere Programa:

Mjera A - povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata: A1 - Hotela, A2 - Kampova, A3 - Ostalih ugostiteljskih objekata za smještaj i A4 - ugostiteljskih objekata na Obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima
Mjera B - razvoj posebnih oblika turizma
Mjera C - dostupnost i sigurnost
Mjera D - prepoznatljivost

Za dodjelu bespovratnih sredstva prijaviti se mogu: subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge) i obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG).
Javni poziv traje do 1. ožujka 2019. godine.

Cjeloviti tekst Programa i popratna dokumentacija sastavni je dio ovog Javnog poziva i nalazi se na internetskim stranicama Ministarstva (https://mint.gov.hr/javni-pozivi-11414/11414).