Priopćenje o izborima članova vijeća nacionalnih manjina i o izborima predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

3.04.2019

Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 28. ožujka 2019., o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 28. ožujka 2019., o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, raspisani su izbori članova vijeća nacionalnih manjinai izbori predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Odluke Vlade Republike Hrvatske stupaju na snagu 3. travnja 2019. a biti će objavljene u „Narodnim novinama“i na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno povjerenstvo)www.izbori.hr. Izbori će se održati u nedjelju, 5. svibnja 2019.