Priprema registra birača za predstojeće izbore za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina

9.04.2019