INFORMACIJA O POVEĆANJU CIJENE VODNIH USLUGA TE IZMJENI NAČINA OBRAČUNA USLUGE ČIŠĆENJA SEPTIČKIH I SABIRNIH JAMA NA PODRUČJU GRADA KASTVA

29.04.2019

INFORMACIJA O POVEĆANJU CIJENE VODNIH USLUGA TE IZMJENI NAČINA OBRAČUNA USLUGE ČIŠĆENJA SEPTIČKIH I SABIRNIH JAMA NA PODRUČJU GRADA KASTVA

 

Od 1. travnja 2019. godine svim kategorijama korisnika povećana je fiksna i varijabilna cijena javne vodoopskrbe, potom se svim korisnicima osim kategoriji Poslovne prostorije povećava i varijabilna cijena javne odvodnje te se za sve kategorije korisnika mijenja način obračuna usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama.

 

FIKSNA CIJENA VODOOPSKRBE - obračunava se mjesečno svim korisnicima čije su nekretnine priključene na javnu vodoopskrbnu mrežu i ne ovisi o potrošnji.

VARIJABILNA CIJENA VODOOPSKRBE - obračunava se mjesečno prema količini isporučene vode.

 

FIKSNA CIJENA ODVODNJE (kanalizacija ili pražnjenje septičkih jama) - obračunava se mjesečno svim korisnicima čije nekretnine imaju kanalizacijski priključak ili septičku jamu a priključene su na javnu vodoopskrbnu mrežu.

VARIJABILNA CIJENA ODVODNJE - obračunava se mjesečno prema količini isporučene vode.

 

IZMJENE U CJENIKU PO KATEGORIJA KORISNIKA

 

1. STAMBENE PROSTORIJE I OSTALE POSLOVNE PROSTORIJE
 

Stambene prostorije - svi vlasnici ili zakoniti korisnici nekretnina namijenjenih stanovanju, ne uključujući izdvojene dijelove nekretnina koje služe poslovnoj aktivnosti bez obzira da li imaju odvojen vodovodni priključak ili ne.

 

Ostale poslovne prostorije - odnosi se na poslovne prostore koje koriste jedinice područne/regionalne/lokalne samouprave, mjesni odbori, vatrogasne službe, ustanove predškolskog, osnovnog i visokog obrazovanja te ostale ustanove obrazovanja i proučavanja, ustanove zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, knjižnice, arhivi, muzeji i ostale ustanove u kulturi i sportu, strukovne i ostale članske organizacije te vjerske organizacije.

 

Osnovna fiksna cijena javne vodoopskrbe će s dosadašnjih 10,65 kn porasti za 4,35 kn i iznosit će 15,00 kn mjesečno.

Osnovna varijabilna cijena za javnu vodoopskrbu se s dosadašnjih 3,81 kn po m3 povećava za 0,29 kn po m3 i iznosit će 4,10 kn po m3.

Osnovna varijabilna cijena za javnu odvodnju se s dosadašnjih 2,08 kn po m3 povećava za 0,96 kn po m3 i iznosit će 3,04 kn po m3.

Osnovna fiksna cijena javne odvodnje od 6,34 kn mjesečno ostaje nepromijenjena, kao i iznosi naknada od 6,06 kn po m3 te porez na dodanu vrijednost od 13% koji se obračunava na sve dijelove cijene osim naknada.

 

Korisnicima iz ove dvije kategorije iz gradova Rijeke, Bakra, Kastva i Kraljevice te općina Kostrena, Čavle i Klana na računu za vodne usluge bit će iskazana fiksna cijena za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju - ukupno 24,11 kn mjesečno s porezom na dodanu vrijednost te varijabilna cijena za javnu vodoopskrbu i za javnu odvodnju - ukupno 14,13 kn po m3 isporučene vode s porezom na dodanu vrijednost i pripadajućim naknadama.

 

Korisnici koji žive na spomenutom području te u nekretnini koja ima vodovodni priključak i koji svaki mjesec potroši istu količinu vode od 10 m3 vode (što je prosječna potrošnja po obitelji na ovom području), dobit će račun za travanj uvećan u odnosu na onaj iz ožujka 2019. godine:

- za 19,04 kn ako je nekretnina priključena na javnu kanalizaciju; 

- za 49,71 kn ukoliko nekretnina nije priključena na javnu kanalizaciju. No pri tom im se više neće obračunavati 76,00 kn po m3 crpljenog sadržaja prilikom čišćenja septičke ili sabirne jame.

 

2. POSLOVNE PROSTORIJE

 

Poslovne prostorije - svi vlasnici ili zakoniti korisnici nekretnina koje služe poslovnoj aktivnosti, a koji nisu obuhvaćeni kategorijom korisnika vodnih usluga Ostale poslovne prostorije.

Osnovna fiksna cijena javne vodoopskrbe će s dosadašnjih 10,65 kn porasti za 4,35 kn i iznosit će 15,00 kn mjesečno.

Osnovna varijabilna cijena za javnu vodoopskrbu se s dosadašnjih 6,75 kn po m3 povećava za 0,20 kn po m3 i iznosit će 6,95 kn po m3.

Osnovna fiksna cijena javne odvodnje od 6,34 kn mjesečno ostaje nepromijenjena, kao osnovna varijabilna cijena za javnu odvodnju od 4,81 kn po m3 i iznosi naknada od 6,06 kn po m3 te porez na dodanu vrijednost od 13% koji se obračunava na sve dijelove cijene osim naknada.

 

Poslovnim prostorijama iz gradova Rijeke, Bakra, Kastva i Kraljevice te općina Kostrena, Čavle i Klana na računu za vodne usluge bit će iskazana fiksna cijena za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju - ukupno 24,11 kn mjesečno s porezom na dodanu vrijednost te varijabilna cijena za javnu vodoopskrbu i za javnu odvodnju - ukupno 20,31 kn po m3 isporučene vode s porezom na dodanu vrijednost i pripadajućim naknadama.
 

Poslovni prostor na spomenutom području koji ima vodovodni priključak i , dobit će račun za travanj uvećan u odnosu na onaj iz ožujka 2019. godine:

- za 7,18 kn ako je priključen na javnu kanalizaciju;

- za 68,69 kn ukoliko nije priključen na javnu kanalizaciju. No pri tom mu se više neće obračunavati 76,00 kn po m3 crpljenog sadržaja prilikom čišćenja septičke ili sabirne jame u kojoj privremeno zbrinjava otpadne vode.

 

3. SOCIJALNO UGROŽENI GRAĐANI


Socijalno ugroženi građani - odnosi se na fizičke osobe koje su sukladno aktu jedinice lokalne samouprave stekle status socijalno ugroženih građana. Cijena vodne usluge javne vodoopskrbe za kategoriju korisnika vodnih usluga Socijalno ugroženi građani određuje se na količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva, a koja je utvrđena odlukama predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave. Cijena vodne usluge javne vodoopskrbe iznad količine isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva, osnovna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda (varijabilna) te osnovna cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda (varijabilna) obračunavaju se po cijeni za kategoriju korisnika vodnih usluga Stambene prostorije.

 

Osnovna fiksna cijena javne vodoopskrbe će s dosadašnjih 6,39 kn porasti za 2,61 kn i iznosit će 9,00 kn mjesečno. 

Osnovna varijabilna cijena za javnu vodoopskrbu za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva se s dosadašnjih 2,29 kn po m3 povećava za 0,17 kn po m3 i iznosit će 2,46 kn po m3, dok se za količinu isporučene vode iznad one nužne za osnovne potrebe kućanstva kao i Stambenim prostorijama s dosadašnjih 3,81 kn po m3 povećava za 0,29 kn po m3 i iznosit će 4,10 kn po m3.

Osnovna varijabilna cijena za javnu odvodnju se s dosadašnjih 2,08 kn po m3 povećava za 0,96 kn po m3 i iznosit će 3,04 kn po m3.

Osnovna fiksna cijena javne odvodnje od 6,34 kn mjesečno ostaje nepromijenjena, kao i iznosi naknada od 6,06 kn po m3 te porez na dodanu vrijednost od 13% koji se obračunava na sve dijelove cijene osim naknada.