Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto Namještenik I. - Domar

29.04.2019

Temeljem odredbi članka 19., stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 86/08, 61/11 i 04/18), Pročelnik Upravnog odjela za financije i razvoj raspisuje javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto Namještenik I. - Domar, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 42/2019, dana 26.4.2019. godine.