Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Kastva za 2018. godinu