Konačni rezultati izbora članova vijeća/predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Kastvu

10.05.2019

Na osnovi članka 78. stavka 2. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 25/19, dalje: Zakon), nakon provedenih izbora u Gradu Kastvu dana 5. svibnja 2019., Gradsko izborno povjerenstvo Grada Kastva donijelo je i objavljuje konačne rezultate izbora članova Vijeća/predstavnika nacionalne manjine u Gradu Kastvu.