Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik za pravne poslove

22.05.2019

Temeljem odredbi članka 19., stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 86/08, 61/11, 04/18, 96/18), v.d. Pročelnica Ureda Grada raspisuje Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik za pravne poslove - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca. Javni natječaj objavljen je u Narodnim novinama br. 52/2019, dana 22. svibnja 2019. g.