Imam prijedlog!

26.08.2019

Pozivaju se građani Grada Kastva, ovlašteni predstavnici suvlasnika stambeno-poslovnih zgrada te mjesni odbori s područja Grada Kastva na podnošenje prijedloga manjih komunalnih zahvata radi izrade Prijedloga plana komunalnih prioriteta za 2020. godinu.

Prijavljuju se projekti manjih komunalnih zahvata s ciljem podizanja kvalitete življenja građana, odnosno poboljšanja komunalnog standarda i ujednačavanja standarda opremljenosti mjesnih odbora. To su, uvjetno rečeno, manji projekti, ali istovremeno oni čijom se realizacijom uvelike utječe na kvalitetu života ljudi te izgled javnih površina.

Moguće je prijaviti najviše 3 prijedloga.

Prijedlozi se dostavljaju na propisanom obrascu (nalazi se u prilogu) elektroničkom poštom na info@kastav.hr, osobno (u uredovno vrijeme) ili poštom na adresu Grad Kastav, Zakona kastafskega 3, Kastav.

Prijedlozi se zaprimaju do 23. rujna 2019. godine.