"KaSTAV-grad sa stavom prema otpadu" - radionice za umirovljenike

8.11.2019