JAVNI POZIV FIZIČKIM OSOBAMA GRAĐANIMA ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU KOMPOSTERA

18.11.2019

Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Kastva objavljuje
Javni poziv fizičkim osobama građanima za podnošenje prijava za dodjelu kompostera.

Predmet javnog poziva je podnošenje prijava za dodjelu kompostera za kompostiranje biorazgradivog komunalnog otpada, a s ciljem smanjenja ukupne količine proizvedenog otpada te ostvarenja ostalih ciljeva gospodarenja otpadom definiranih Planom gospodarenja otpadom Grada Kastva.

Pravo na dodjelu kompostera imaju fizičke osobe građani koji kumulativno udovoljavaju sljedećim uvjetima:

Korisnici moraju imati prebivalište na području Grada Kastva (kao dokaz potrebno je dostaviti obostranu presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu ne starije od 30 dana od dana objave poziva, čime dokazuje prebivalište na području Grada Kastva).
Korisnici moraju biti obveznici plaćanja komunalne naknade na prijavljenoj adresi (podatak će biti podložan provjeri).
Korisnik ne smije imati nepodmirene dospjele obveze prema Gradu Kastvu (podatak će biti podložan provjeri).
Korisnik mora posjedovati uređenu okućnicu (podatak će biti podložan provjeri).

 

Napomena: Korisnici kojima je dodijeljen komposter temeljem „Javnog poziva fizičkim osobama građanima za podnošenje prijava za dodjelu kompostera“ objavljenog 19.02.2019. nemaju pravo dodjele kompostera po ovom Javnom pozivu.

 

Rok za dostavu Zahtjeva počinje 19. studenog 2019. godine a završava 03. prosinca 2019. godine.

U prilogu se nalazi tekst Javnog poziva i Prijavni obrazac za dodjelu kompostera.