Muzejska zbirka Kastavštine

15.07.2014

Muzejska zbirka Kastavštine izdvojena je zbirka Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka. Otvorena je na Dan Grada Kastva, 06.06.1981, a smještena je iznad gradskih vrata - Volte. Prvotna ideja otvaranja memorijalne zbirke u Kastvu, posvećene Vladimiru Nazoru, čije je desetogodišnje djelovanje u Učiteljskoj školi (1908. – 1918.) upisano u bogatu kulturno-povijesnu kroniku, transformirala se u osnivanje kompleksne zavičajne zbirke. Zahvaljujući angažmanu i predanosti stanovnika Kastavštine te radu prijašnjih djelatnika PPMHP-a prikupljeno je oko tisuću i petsto predmeta, arheološka, etnografska, kulturnopovijesna građa, te predmeti vezani uz Narodnooslobodilačku borbu. U osuvremenjenom postavu realiziranom 2005. predstavljena je sa oko sedamsto izložaka, bogata priča Kastva i okolice koja seže od od kasnog paleolitika i mezolitika do sredine 20. stoljeća. Naglašavajući čuvanje tradicijskih vrednota, običaja i umijeća, te slobodarski karakter grada i ljudi sadržan u vremenski protežnoj borbi za pravicu.

O životu i kulturološkim tradicijama nekadašnjih žitelja područja Kastva i okolice svjedoči arheološka cjelina. Izloženi su nalazi kremenih oruđa iz brojnih pećina u kastavskom zaleđu, značajni artefakti brončanog doba (mač iz 10. st. p. K. pronađen na trgu Lokvina), te bogati nalazi dijelova odjeće i nakita iz nekropole u vrtači Mišinci (6 - 2. st. p. K.).

Fokus etnografskog postava predstavljaju trgovina i obrti, izrazito razvijena i nadaleko poznata gospodarska djelatnost Kastavštine. Kao ilustrativni isječak nekadašnjeg života s kraja 19. i početka 20. stoljeća izloženi su ukrasni, odjevni te uporabni predmeti iz nekadašnjih domaćinstva.

Kulturno-povijesni postav ujedno najveća podzbirka fundusa, ilustrira nacionalno osvještavanje, narodni preporod, kulturno - prosvjetni angažman, te uspon građanskog društva u drugoj polovici 19. te početkom 20. stoljeća. Bogat društveni život oslikan je kroz djelatnost čitaonice (prve hrvatske čitaonice u Istri osnovane 1866.) te brojnih glazbeno-scenskih, potpornih i radničkih udruženja, djelima hrvatskih - čakavskih književnika, pedagoškim radom te učeničkim radovima.

Prostorno i tematski, izdvojen je prikaz Narodnooslobodilačke borbe. Od 1981. neizmijenjen postav uprizoruje širenje radničkog pokreta, akcije, podvige i stradanja stanovništva u partizanima za vrijeme Drugog svjetskog rata sve do oslobođenja Kastva 03.05.1945.

Do ljetnih mjeseci Zbirka je, zbog neriješenih mikroklimatskih uvjeta, otvorena prema najavama na tel. PPMHP: 051/213-578 - Tamara Mataija.