Gradska uprava

UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

centrala tel: 691-452

e-mail: info@kastav.hr

PROČELNICA UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Biljana Maljković Jakovac, mag.oec.
Tel: 688-211
e-mail: biljana.maljkovic@kastav.hr

SAVJETNICA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I ORGANIZACIJU DOGAĐANJA
Neva Andonov Lipovac, mag.oec.
 

SAVJETNICA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Andrea Bralić, dipl.oec.

Tel: 691-016
e-mail: andrea.bralic@kastav.hr

 

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA IZRADU I PRAĆENJE PROJEKATA

Martina Voštić, mag.oec.
Tel: 688-204
e-mail: martina.vostic@kastav.hr

 

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA PRAVNE POSLOVE

Marina Benvin, mag.iur.
e-mail: marina.benvin@kastav.hr

 

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA PRAVNE POSLOVE

Ana Milošević, dipl.iur.
Tel: 688-205
e-mail: ana.milosevic@kastav.hr

 

REFERENT II. ZA SPORT I DOGAĐANJA
David Burburan, bacc.cin.
Tel: 688-942
e-mail: david.burburan@kastav.hr

 

ADMINISTRATIVNA REFERENTICA III.
Romina Lučić, bacc.oec.
Tel: 688-209
e-mail: romina.lucic@kastav.hr

 

REFERENT I. TAJNIK
Ivona Jurčić, mag.oec.
Tel: 688-201
e-mail: ivona.jurcic@kastav.hr

 


UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I RAZVOJ

 

PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA FINANCIJE I RAZVOJ
Krešimir Vidović, dipl.oec.
Tel: 688-206
e-mail: kresimir.vidovic@kastav.hr

 

SAVJETNIK ZA UPRAVNE POSLOVE  I SUSTAVE UPRAVLJANJA PODACIMA

Vedran Padovan, spec.publ.admin
Tel: 688-207
e-mail: vedran.padovan@kastav.hr

 

STRUČNA SURADNICA ZA POSLOVE KNJIGOVODSTVA I BILANCIRANJA

Helga Rubeša, oec.
Tel: 688-217
e-mail: helga.rubesa@kastav.hr

 

STRUČNA SURADNICA ZA FINANCIJSKE POSLOVE
Elda Gržinić, dipl.oec.
Tel: 688-218
e-mail: elda.grzinic@kastav.hr

 

STRUČNA SURADNICA ZA NAPLATU PRORAČUNSKIH PRIHODA
Tatjana Širola, oec.
Tel: 688-216
e-mail: tatjana.sirola@kastav.hr

 

REFERENT I. ZA ODRŽAVANJE GRADSKE IMOVINE
Dalibor Gušić
Tel: 688-221
e-mail: dalibor.gusic@kastav.hr

 

REFERENT I. ZA JAVNU NABAVU, INFORMATIČKE SUSTAVE I SUSTAVE UPRAVLJANJA PODACIMA
Darko Trbović
Tel: 688-215
e-mail: darko.trbovic@kastav.hr

 

NAMJEŠTENIK I. - DOMAR
Daniel Beni

 

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA

tel: 691-453

e-mail: komunalno@kastav.hr

PROČELNICA UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA
Cvetka Šćepanović, mag.ing.aedif.
Tel: 688-214
e-mail: cvetka.scepanovic@kastav.hr

 

SAVJETNIK ZA KOMUNALNI SUSTAV I GRADNJU
Dalibor Babić, dipl.ing.građ.
Tel: 688-212
e-mail: dalibor.babic@kastav.hr

 

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

Goranka Alićajić, dipl.ing.građ.
Tel: 561 - 930
e-mail: goranka.alicajic@kastav.hr

 

REFERENT I. ZA OBRAČUN KOMUNALNIH PRIHODA
Mandino Vujnović, mag.oec.
Tel: 688-213
e-mail: mandino.vujnovic@kastav.hr

 

REFERENT I. - KOMUNALNI REDAR
Marin Balenović, struč. spec. ing. traff.
Tel: 688-208
e-mail: marin.balenovic@kastav.hr

 

ADMINISTRATIVNI REFERENT II.
Gordana Pecorari, oec.
Tel: 688-222
e-mail: gordana.pecorari@kastav.hr

 

 

SLUŽBENIK ZA NEPRAVILNOSTI

Krešimir Vidović, dipl.oec.
Tel: 688 206 / Fax: 691 454
e-mail: kresimir.vidovic@kastav.hr