Radna tijela

Stalna radna tijela Gradskog vijeća Grada Kastva su:


Mandatna komisija

ANA SARŠON  - predsjednica

JOSIP GABRIĆ – zamjenik predsjednice

DAVID MAROT – član

MARIN RANČIĆ – član

DAVORIN ŠIMUNOVIĆ – članOdbor za izbor i imenovanja

ARSEN  JARDAS – predsjednik

MELITA BRATOVIĆ – zamjenica predsjednika

VLADO VILFAN – član

BOJAN FRLAN – član

MARIJO RUBEŠA – članOdbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

MIRELA SMOJVER - predsjednica

NATAŠA JURIŠA – zamjenica predsjednice

DAJAN DELIĆ – član

ANDREA VUKAS – članica

VJEKOSLAV RUBEŠA – član

 

Odbor za komunalne poslove, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

JOSIP GABRIĆ - predsjednik

SANJA RADULIĆ – zamjenica predsjednika

ROBERT JELOVICA – član

GORDANA MAĆEŠIĆ – član

HRVOJE PERIĆ – član

 

Odbor za turizam, suradnju s JLP(R)S i međunarodnu suradnju

MIRELLA MLADIN - predsjednica

STELLA GABRIĆ – zamjenica predsjednice

ŽELJKO ROLIH – član

JOSIP JARDAS – član

JASNA TIJAN – članica

 

Odbor za sport i tjelesnu kulturu

BOJAN MARČIĆ - predsjednik

PETAR SINKO – zamjenik  predsjednika

JURICA BADANJAK – član

TOMISLAV ĆULUMOVIĆ – član

LORIS RAŠPOLIĆ – član

 

Odbor za kulturu i tehničku kulturu

DAVOR JURČIĆ - predsjednik

RENATO STANKOVIĆ – zamjenik  predsjednika

HELENA NINKOVIĆ BUDIMLIJA – članica

IRINA GREGOV – članica

MARKO BRAŠNIĆ – član

 

Odbor za brigu o djeci, mladima, odgoju i osnovnom obrazovanju

ANTO VRANJIĆ - predsjednik

MELITA BRATOVIĆ – zamjenica  predsjednika

PETRA ANIĆ – članica

SIDONIJA ŠKOFIĆ – članica

MANDA MATIĆ – članica

 

Odbor za zdravstvo, socijalnu skrb, ravnopravnost spolova i osoba treće životne dobi

LEON KUNIŠEK - predsjednik

VESNA SLIJEPČEVIĆ – zamjenica  predsjednika

AGNEZA GRGURINA – članica

ANTE ŠKROBONJA – član

BRANKA LUČIĆ – članica

 

Odbor za gospodarski razvoj i zaštitu potrošača

ROBERT ŠPILJAK - predsjednik

BRANKO GRAŠO – zamjenik  predsjednika

ANŽE BUTINAR – član

VEDRAN GRŽINIĆ – član

IRENA KUKURIN – članica


Sastav, broj članova, djelokrug i način rada odbora utvrđuju se Poslovnikom Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće može odlukom osnovati i druge stalne ili povremene odbore i druga radna tijela.