Radna tijela

Stalna radna tijela Gradskog vijeća Grada Kastva su:


Mandatna komisija

ANA SARŠON - predsjednica

JOSIP GABRIĆ - zamjenik predsjednice

MARIN RANČIĆ - član

ARSEN JARDAS - član

DAVID MAROT - članOdbor za izbor i imenovanja, suradnju s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i međunarodnu suradnju

MIRELLA MLADIN - predsjednica

MELITA BRATOVIĆ - zamjenica predsjednice

DAVORIN ŠIMUNOVIĆ - član

BOJAN FRLAN - član

VLADO VILFAN - članOdbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
MIRELA SMOJVER - predsjednica

TOMISLAV ŠPOLJARIĆ - zamjenik predsjednice

VJEKOSLAV RUBEŠA - član

ŠEHRIZAD BEGIĆ - član

DAJAN DELIĆ - član


Sastav, broj članova, djelokrug i način rada odbora utvrđuju se Poslovnikom Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće može odlukom osnovati i druge stalne ili povremene odbore i druga radna tijela.