Natječaji

Natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa - Viši stručni suradnik za izradu i praćenje projekata

23.05.2019

Na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavljen je Natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto Višeg stručnog suradnika za izradu i praćenje projekata: https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=100692692&ispis....

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik za pravne poslove

22.05.2019

Temeljem odredbi članka 19., stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 86/08, 61/11, 04/18, 96/18), v.d. Pročelnica Ureda Grada raspisuje Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik za pravne poslove - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca. Javni natječaj objavljen je u Narodnim novinama br. 52/2019, dana 22. svibnja 2019. g.

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto Savjetnik za društvene djelatnosti

16.05.2019

Temeljem odredbi članka 19., stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 86/08, 61/11, 04/18, 96/18), v.d. Pročelnica Ureda Grada raspisuje Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto Savjetnik za društvene djelatnosti - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca. Javni natječaj objavljen je u Narodnim novinama br. 49/2019, dana 15. svibnja 2019. g.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti - Namještenik I. - Domar

10.05.2019

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata u postupku Javnog natječaja za prijam u službu na radno mjesto Namještenik I. - Domar u Upravni odjel za financije i proračun - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca, održati će se u četvrtak, 16. svibnja 2019. godine, u 8:30 sati, u prostorijama uprave Grada Kastva, Kastav, Zakona kastafskega 3.

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto Namještenik I. - Domar

29.04.2019

Temeljem odredbi članka 19., stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 86/08, 61/11 i 04/18), Pročelnik Upravnog odjela za financije i razvoj raspisuje

 

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu na radno mjesto Namještenik I. - Domar

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca

 

Stranice