Odluke Gradskog vijeća

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Kastva za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine

9.10.2018

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2017. DO 31.12.2017.

11.07.2018

Javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Kastva

23.04.2018

Gradsko vijeće Grada Kastva je na svojoj 8. sjednici održanoj 28. ožujka 2018. godine donijelo:

- Odluku o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području Grada Kastva

- Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području Grada Kastva

Stranice