Mjesni odbor Rešetari

Mjesni odbor Rešetari

Članovi Vijeća MO:

- Borna Buzarinov, predsjednik

- Ivan Andrijević, član
- Anže Butinar, član
- Nikolaj Đevalin, član

- Ivica Peranić, član

 

Adresa: Štivar 13, Kastav

e-mail: mo.resetari@kastav.hr

mobitel: 091/2220793

facebook profil: Mjesni odbor Rešetari

Mjesnom odboru Rešetari pripadaju sljedeće ulice:
111. Brigade Zng, 128. Brigade Hv, Brozovo, Dolčina, Draga, Frlani, Gorice, Grbujinac, Jurčićeva, Miserkino, Na Brdeh, Njivi, Pilepčić, Pod Kalinicun, Poljana, Put Rešetaron, Put Srdočen, Rešetari, Štivar, Tijanovo, Tuhtani, Vladimira Čerine

Stranice