Mjesni odbor Rešetari

Mjesni odbor Rešetari

Članovi Vijeća MO:

- Nikolaj Đevalin, predsjednik

- Ivan Andrijević, član
- Borna Buzarinov, član
- Anže Butinar, član

- Ivica Peranić, član

 

Adresa: Štivar 13, Kastav

e-mail: mo.resetari@kastav.hr

mobitel: 091/2220793

facebook profil: Mjesni odbor Rešetari

Mjesnom odboru Rešetari pripadaju sljedeće ulice:
111. Brigade Zng, 128. Brigade Hv, Brozovo, Dolčina, Draga, Frlani, Gorice, Grbujinac, Jurčićeva, Miserkino, Na Brdeh, Njivi, Pilepčić, Pod Kalinicun, Poljana, Put Rešetaron, Put Srdočen, Rešetari, Štivar, Tijanovo, Tuhtani, Vladimira Čerine

Stranice