Obavijesti za gospodarstvenike

Sberbank d.d. - JAVNI POZIV PODUZETNICIMA I OBRTNICIMA NA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA KREDITIRANJE ZA 2016. GODINU

15.06.2016

Grad Kastav u suradnji sa Sberbank d.d., a temeljem Programa poticanja razvoja malog gospodarstva na području Grada Kastva u 2016. godini, raspisuje JAVNI POZIV PODUZETNICIMA I OBRTNICIMA NA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA KREDITIRANJE ZA 2016. GODINU.

Karlovačka banka d.d. - JAVNI POZIV PODUZETNICIMA I OBRTNICIMA NA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA KREDITIRANJE ZA 2016. GODINU

27.05.2016

Grad Kastav u suradnji s Karlovačkom bankom d.d., a temeljem Programa poticanja razvoja malog gospodarstva na području Grada Kastva u 2016. godini, raspisuje JAVNI POZIV PODUZETNICIMA I OBRTNICIMA NA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA KREDITIRANJE ZA 2016. GODINU.

Splitska banka d.d. - JAVNI POZIV PODUZETNICIMA I OBRTNICIMA NA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA KREDITIRANJE ZA 2016. GODINU

16.05.2016

Grad Kastav u suradnji sa Splitskom bankom d.d., a temeljem Programa poticanja razvoja malog gospodarstva na području Grada Kastva u 2016. godini, raspisuje JAVNI POZIV PODUZETNICIMA I OBRTNICIMA NA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA KREDITIRANJE ZA 2016. GODINU.

Privredna banka d.d. - JAVNI POZIV PODUZETNICIMA I OBRTNICIMA NA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA KREDITIRANJE ZA 2016. GODINU

16.05.2016

Grad Kastav u suradnji s Privrednom bankom d.d., a temeljem Programa poticanja razvoja malog gospodarstva na području Grada Kastva u 2016. godini, raspisuje JAVNI POZIV PODUZETNICIMA I OBRTNICIMA NA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA KREDITIRANJE ZA 2016. GODINU.

Veneto banka d.d. - JAVNI POZIV PODUZETNICIMA I OBRTNICIMA NA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA KREDITIRANJE ZA 2016. GODINU

3.05.2016

Grad Kastav u suradnji s Veneto banka d.d., a temeljem Programa poticanja razvoja malog gospodarstva na području Grada Kastva u 2016. godini, raspisuje JAVNI POZIV PODUZETNICIMA I OBRTNICIMA NA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA KREDITIRANJE ZA 2016. GODINU.

Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala poduzetnika početnika na području Primorsko – goranske županije

8.03.2016

Primorsko-goranska županija objavila je dana 07. ožujka 2016. godine Javni poziv poduzetnicima početnicima i potencijalnim poduzetnicima za dobivanje besplatnog savjetovanja temeljem projekta „Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala poduzetnika početnika na području Primorsko – goranske županije“.

Pozivaju se zainteresirani poduzetnici početnici, osobe u fazi realizacije poduzetničkog pothvata i potencijalni poduzetnici da se prijave:

• telefon na broj: 051/452-600 , Poslovni biro PBIRO d.o.o. Rijeka, ili

• on-line prijavom na mrežnim stranicama: www.pbiro.hr

Ovaj Javni poziv otvoren je 15 kalendarskih dana od dana njegove objave ili do popunjenja maksimalnog broja korisnika.

Prilog: 

Program poticanja razvoja malog gospodarstva u 2016. godini

27.02.2016

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. , 19/13. i 137/15. – pročišćeni tekst) i članka 47. Statuta Grada Kastva („Službene novine PGŽ“ broj 26/09 i 13/13), Gradonačelnik Grada Kastva 26.02. 2016. godine donosi

PROGRAM POTICANJA RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA NA PODRUČJU GRADA KASTVA U 2016. GODINI

Javni poziv - Majstor svog zanata-naukovanje

3.11.2015

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je javni poziv iz programa „Poduzetnički impuls“ za aktivnost: MAJSTOR SVOG ZANATA-NAUKOVANJE.

Prioritet ovog Otvorenog javnog poziva je poticanje gospodarskih subjekata na sudjelovanje u obrazovanju učenika koji se obrazuju u deficitarnim zanimanjima u sustavu vezanih obrta čime se doprinosi stjecanju vještina za samostalan rad u zanimanju te razvoju socijalnih i poduzetničkih kompetencija učenika.

Poziv obrtnicima na predstavljanje i prezentaciju svojih proizvoda

2.11.2015

Povodom proslave Dana Grada Kraljevice i župe Sv. Nikole, koje će se održavati  u razdoblju od 29.11. do 06.12. 2015. godine, Turistička zajednica Grada Kraljevice i Grad Kraljevica pozivaju sve zainteresirane, registrirane obrte, koji se bave proizvodnjom pića, prehrane, suvenira i sl., u predstavljanju i prezentaciji svojih proizvoda u ponedjeljak 30.11.2015. od 8:00 - 16:00h.

Objavljen natječaj za podmjeru 6.1. Potpora mladim poljoprivrednicima

9.10.2015

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je u Narodnim novinama broj 104/15 natječaj za provedbu podmjere 6.1. "Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima", provedba tipa operacije 6.1.1. “Potpora mladim poljoprivrednicima“.

Stranice