Grad Kastav

Poziv za dostavu izvještaja o radu i financijskih izvještaja za 2014. godinu

2.03.2015

Pozivamo sve pravne i fizičke osobe kojima su dodjeljene financijske potpore temeljem Odluke o finaciranju javnih potreba u sportu i Odluke o financiranju javnih potreba u kulturi i ostalim djelatnostima (Službene novine PGŽ broj 47/13.) sukladno članku 3. Ugovora o sufinanciranju da dostave financijski izvještaj i izvještaj o radu za 2014. godinu.

Obrazac financijskog izvješća i opisnog izvještaja možete preuzeti na WEB stranicama Grada Kastva ili zahtjevom za dostavom obrasca na email: neva.andonov@kastav.hr.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za mjesto vježbenika

27.02.2015

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam vježbenika na određeno vrijeme od 12 mjeseci u Upravnom odjelu za opće i pravne poslove te lokalnu samoupravu, dana 27. veljače 2015. godine objavljuje Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti.

Upute i obavijesti kandidatima / kandidatkinjama za vježbeničko mjesto u Upravnom odjelu za opće i pravne poslove, te lokalnu samoupravu

27.02.2015

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA / KANDIDATKINJAMA KOJI SU SE PRIJAVILI NA NATJEČAJ ZA VJEŽBENIČKO MJESTO U UPRAVNOM ODJELU ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE, TE LOKALNU SAMOUPRAVU.

Stranice