Grad Kastav

Kastavac mjeseca travnja 2019. - Miran Lipovščak

16.05.2019

Kastavac mjeseca travnja 2019. godine je trener Košarkaškog kluba Kastav, Miran Lipovščak. Rođeni Kastavac nakon dugogodišnjeg igranja u najdražem dresu, onom Kastva sa kratkotrajnim izbivanjem i iskušenju među profesionalcima vraća u Kastav, te nakon prestanka igranja sa dvije godine pauze i usavršavanja postaje trener iste seniorske ekipe.

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto Savjetnik za društvene djelatnosti

16.05.2019

Temeljem odredbi članka 19., stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 86/08, 61/11, 04/18, 96/18), v.d. Pročelnica Ureda Grada raspisuje Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto Savjetnik za društvene djelatnosti - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca. Javni natječaj objavljen je u Narodnim novinama br. 49/2019, dana 15. svibnja 2019. g.

Ponovljena druga javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture na područjima Grada Kastva i općina Viškovo, Klana, Jelenje, Čavle i Kostrena

13.05.2019

Otvorena je ponovljena druga javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture (u nastavku: PRŠI) za Grad Kastav i općine Viškovo, Klana, Jelenje, Čavle i Kostrena.

Konačni rezultati izbora članova vijeća/predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Kastvu

10.05.2019

Na osnovi članka 78. stavka 2. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 25/19, dalje: Zakon), nakon provedenih izbora u Gradu Kastvu dana 5. svibnja 2019., Gradsko izborno povjerenstvo Grada Kastva donijelo je i objavljuje konačne rezultate izbora članova Vijeća/predstavnika nacionalne manjine u Gradu Kastvu.

 

OBAVIJEST O IZRADI IV. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA DIJELA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA KASTAV N1-A – UPU 1

8.05.2019

Sukladno članku 88. stavku 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17 i 114/18) Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav  i zaštitu okoliša Grada Kastva obavještava javnost o izradi IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Kastav N1-a – UPU 1.

Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Kastav N1-a – UPU 1 nalazi se u prilogu ove obavijesti.

Obavijest građanima - Promjene ustroja PU primorsko-goranske

7.05.2019

Obavještavamo Vas da je u ,,Narodnim novinama" broj 24/19. od 11. ožujka 2019. godine objavljena Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova. Navedenu Uredbu donijela je Vlada Republike Hrvatske, a Uredbom su ukinute pojedine Ustrojstvene jedinice te su ustrojene nove.

REZULTATI IZBORA

5.05.2019

Na osnovi članka 74. stavka 3. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 25/19, dalje: Zakon), nakon provedenih izbora u Gradu Kastvu 5. svibnja 2019., Gradsko izborno povjerenstvo Grada Kastva utvrdilo je i objavljuje odluke o rezultatima izbora.

Stranice