Grad Kastav

Obavijest poljoprivrednicima o besplatnim analizama tla

5.04.2019

Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ je u 2018. i početkom 2019. godine opremio laboratorij za početno izučavanje osobina tla u Staroj Sušici. U istom je moguće vršiti analize tla za više parametra. Analize tla za poljoprivrednike koji dolaze s područja Grada Kastva su besplatne. Poljoprivredniku se može odraditi maksimalno tri besplatne analize u 2019. godini.

Isplata jednokratne pomoći - poklon bona umirovljenicima

4.04.2019

OBAVJEŠTAVAJU SE UMIROVLJENICI S PODRUČJA GRADA KASTVA KOJIMA UKUPAN IZNOS MIROVINE NE PRELAZI 2.000,00 KUNA  MJESEČNO, UMIROVLJENICI S PODRUČJA GRADA KASTVA KOJIMA JE JEDINI PRIHOD U VIŠEČLANOM DOMAĆINSTVU IZNOS MIROVINE KOJA NE PRELAZI 2.500,00 KUNA MJESEČNO, OSOBE STARIJE OD 65 GODINA BEZ PRIHODA DA ĆE SE ISPLATA JEDNOKRATNE POMOĆI – POKLON BONA U IZNOSU OD 220,00 KUNA ODVIJATI OD PONEDJELJKA, 15. TRAVNJA DO SRIJEDE,  17. TRAVNJA 2019. GODINE OD 09,00  DO 11,00 SATI U PROSTORIJAMA GRADSKE UPRAVE GRADA KASTVA.

Priopćenje o izborima članova vijeća nacionalnih manjina i o izborima predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

3.04.2019

Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 28. ožujka 2019., o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 28. ožujka 2019., o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, raspisani su izbori članova vijeća nacionalnih manjinai izbori predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Odluke Vlade Republike Hrvatske stupaju na snagu 3. travnja 2019.

JAVNI POZIV ZA PROVEDBU PROGRAMA PREUZIMANJA I ZBRINJAVANJA AZBESTNOG KROVNOG POKROVA S OBJEKATA NA PODRUČJU GRADA KASTVA - "KASTAV BEZ AZBESTA" ZA 2019. GODINU

21.03.2019

Predmet ovog Javnoga poziva je sufinanciranje provedbe Programa preuzimanja i zbrinjavanja azbestnog krovnog pokrova s objekata na području Grada Kastva - "KASTAV BEZ AZBESTA".

Prijave na Javni poziv mogu se predati zaključno do 31. listopada 2019. godine.

U prilogu se nalazi tekst Javnog poziva i Prijavni obrazac.

OBJAVA JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU III IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA DIJELA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA KASTAV N1-a – UPU 1

19.03.2019

Temeljem odredbi članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17 i 114/18) Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša objavljuje informaciju o javnoj raspravi o prijedlogu III izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Kastav N1-a – UPU 1 koja započinje dana 28. ožujka  2019. godine, a završava 04. travnja  2019. godine.

Odluka o financiranju javnih potreba u 2019. godini

15.03.2019

Temeljem čl. 44. Statuta Grada Kastva („Službene novine PGŽ“ broj 4/18, 36/18), a u svezi sa člankom članka 17. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Kastva (KLASA: 402-08/16-01/07; URBROJ: 2170-05-02/9-16-1), Gradonačelnik Grada Kastva donio je Odluke o financiranju javnih potreba za 2019.g.

Stranice