Arhiva

Arhivirani članci

Potpisan sporazum o partnerstvu „Peoples and cities of Europe“

Dana 05.05.2014. održano je svečano potpisivanje Sporazuma o partnerstvu pod okriljem Europskog gospodarskog interesnog udruženja pod nazivom „Peoples and cities of Europe“. Sporazum je prvo javno hrvatsko-talijansko europsko gospodarsko interesno udruženje u koje su uključeni mali gradovi, općine i institucije s područja Primorsko-goranske i Istarske županije te Italije.

Poziv na javnu raspravu i ponovnu javnu raspravu

Upravni odjel za prostornoplaniranje, komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Kastva objavljuje Javnuraspravu  o prijedlogu Izmjene i dopuneDetaljnog plana uređenja povijesne jezgre Grada Kastva koja započinje dana 14.svibnja  2014. godine, a završava 21.svibnja 2014. godine, te

Ponovnu javnu raspravu oprijedlogu Urbanističkog plana uređenja UPU 3 za dio građevinskog područja  naselja Kastav, oznake N1-b , koja započinjedana 14. svibnja  2014. godine, azavršava 28. svibnja 2014. godine.

Stranice