Izbori

PRAVOVALJANE KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA I ZBIRNE LISTE PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA GRADA KASTVA

23.01.2018

Sukladno čl. 18. Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora Izborno povjerenstvo Grada Kastva objavljuje pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Vijeća mjesnih odbora Grada Kastva i zbirne liste pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova Vijeća mjesnog odbora Grada Kastva za izbore koji će se održati 25. veljače 2018. godine.

IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA KASTVA

8.01.2018

Gradsko vijeće Grada Kastva donijelo je Odluku o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Kastva ("Službene novine Primorsko-goranske županije" 34/13). 

Kako je članovima vijeća mjesnih odbora istekao četverogodišnji mandat , temeljem prethodne Odluke, Gradsko vijeće Grada Kastva donijelo je i Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Kastva ("Službene novine Primorsko-goranske županije" 37/17). Navedena Odluka stupila je na snagu 08. siječnja 2018. godine te od tog datuma, odnosno idućeg dana, teku rokovi povezani s dostavom lista s prijedlozima kandidata te drugih izbornih radnji i postupaka u svrhu provedbe izbora za članove Vijeća mjesnih odbora Grada Kastva.

Temeljem iste kao dan provedbe izbora utvrđena je nedjelja, 25. veljače 2018. godine.

OBAVIJEST O DEŽURSTVU IZBORNOG POVJERENSTVA - UTORAK 20.06.2017.

19.06.2017

Obavještavamo Vas da će Gradsko izborno povjerenstvo Grada Kastva dežurati u utorak 20.06.2017. godine od 09:00 do 16:00 sati, u prostoru Gradske uprave, Zakona kastafskega 3, Kastav (1. kat).

Izborni sudionici u prvom krugu izbora održanih 21.05.2017. godine dužni su dostaviti izbornom povjerenstvu Financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe (obrazac FIN-IZVJ) sa sastavnim dijelovima (IZ-DP,  IZ-TP i IZ-MO).

 

KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA GRADONAČELNIKA GRADA KASTVA

7.06.2017

Na osnovi članaka 101. i 102. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16) nakon provedenog drugog kruga glasovanja u izboru za gradonačelnika Grada Kastva 4. lipnja 2017., Gradsko izborno povjerenstvo Grada Kastva utvrdilo je i objavljuje KONAČNE REZULTATE IZBORA ZA GRADONAČELNIKA GRADA KASTVA.

REZULTATI IZBORA ZA GRADONAČELNIKA GRADA KASTVA

4.06.2017

Na osnovi članaka 101. i 102. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16) nakon provedenog drugog kruga glasovanja u izboru za gradonačelnika Grada Kastva 4. lipnja 2017., Gradsko izborno povjerenstvo Grada Kastva utvrdilo je i objavljuje REZULTATE IZBORA ZA GRADONAČELNIKA GRADA KASTVA.

OBAVIJEST O DEŽURSTVU IZBORNOG POVJERENSTVA - SUBOTA 27.05.2017.

26.05.2017

Obavještavamo Vas da će Gradsko izborno povjerenstvo Grada Kastva dežurati u subotu 27.05.2017. godine od 10:00 do 14:00 sati, u prostoru Gradske uprave, Zakona kastafskega 3, Kastav (1. kat).

Izborni sudionici koji ulaze u 2. krug glasovanja dužni su dostaviti Izvješće o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe i Izvješće o troškovima (rashodima) izborne promidžbe s ažuriranim podacima do dana podnošenja izvješća.

Izvješća se podnose na propisanim obrascima.

Stranice